CINEO 2015 (III Congreso Internacional de Neología en las Lenguas Románicas)
CINEO 2015
 

Inici

Presentació

El III Congrés Internacional de Neologia en les Llengües Romàniques se celebrarà a Salamanca els dies 22, 23 i 24 d’octubre de 2015 amb l’objectiu de reunir investigadors, institucions i organismes públics i privats interessats en la neologia, com a fenomen que dóna compte de la força creativa de les llengües, tant si se les considera ens autònoms com si s’observen els condicionants que pateix el seu desenvolupament a causa de factors forans de naturalesa extralingüística. CINEO 2015 pretén abordar la neologia en un moment en el qual la hibridació i el mestissatge de les llengües és un signe actual, i la revolució tecnològica que estem vivim té uns eixos fonamentals en les llengües i en el poder de la informació.

L’entusiasme pel treball en neologia, fruit de l’esforç de col•laboració que duen a terme els diferents observatoris de neologia en cada una de les llengües romàniques, i que es veu reflectit en les xarxes constituïdes per a l’observació de la neologia en una llengua o en un conjunt de llengües, ha tingut dues fites decisives: el congrés fundacional de CINEO celebrat a Barcelona (2008) i el segon congrés que va tenir lloc a São Paulo (2011). És aquest mateix entusiasme el que llança aquest tercer congrés, que vol incorporar zones geogràfiques que havien tingut poca representació en les convocatòries anteriors i que incideix en les línies temàtiques de les edicions prèvies per tractar-ne algunes amb més profunditat, com ara les relacionades amb la neologia en situacions d’asimetria lingüística, i al mateix temps n’obra algunes de noves, com la relació entre neologia, xarxes socials i interacció digital.

El mar català de Barcelona i l’aire brasiler de São Paulo s’uneixen ara amb la terra castellana de Salamanca en aquest CINEO 2015, al qual us animem a participar per compartir i augmentar el vostre coneixement sobre la neologia i els neologismes en les llengües romàniques.

Joaquín García Palacios
(en nom del Comitè organitzador)

Llengües del Congrés

Les llengües oficials del Congrés són totes les llengües romàniques

Lloc de celebració

Hospedería del Colegio Fonseca
Universidad de Salamanca
c/ Fonseca 2. 37002 Salamanca (Espanya)

Política de privacidad