CINEO 2015 (III Congreso Internacional de Neología en las Lenguas Románicas)
CINEO 2015
 

Home

Prezentare

Al Treilea Congres Internaţional de Neologie în Limbile Romanice, care va avea loc la Salamanca în perioada 22-24 octombrie 2015, are ca obiectiv întrunirea cercetătorilor, instituţiilor, şi organismelor publice şi private interesate de neologie ca fenomen ce ilustrează puterea creativă a limbilor, studiate fie ca entităţi autonome, fie din perspectiva condiţionărilor extralingvistice ce intervin în dezvoltarea lor. CINEO 2015 îşi propune să analizeze neologia într-un moment în care hibridizarea şi amestecul limbilor este un semn al timpurilor noastre, într-un moment în care revoluţia tehnologică pe care o trăim este profund înrădăcinată în limbi şi în puterea informaţiei.

Entuziasmul pentru dezvoltarea neologiei, rezultat al colaborării dintre centrele de observare a neologiei aparținând fiecărei limbi romanice și ilustrat de stabilirea de rețelele de observare a neologiei ce au în vedere studierea uneia sau a mai multor limbi, a înregistrat două reușite importante: congresul fondator al CINEO care a avut loc la Barcelona în 2008 şi, al doilea, desfăşurat la São Paulo în 2011. Acest al treilea congres, organizat cu acelaşi entuziasm, îşi propune să includă şi zonele geografice mai puţin reprezentate în ediţiile precedente, reluând liniile tematice prezentate în acestea, cu două scopuri: aprofundarea unora dintre ele, cum ar fi cele referitoare la neologia în situaţii de asimetrie lingvistică şi, în acelaşi timp, deschiderea spre teme noi generate de realitatea curentă, cum ar fi relaţia dintre neologie, reţele sociale şi interacţiunea digitală.

Mării catalane din Barcelona şi aerului brazilian din São Paulo li se alătură solul castilian din Salamanca în CINEO 2015, la care avem plăcerea de a vă invita pentru a comunica şi a ne actualiza cunostinţele despre neologie şi neologisme în limbile romanice.

Joaquín García Palacios
(în numele Comitetului organizator)

Limbile Congresului

Limbile oficiale ale congresului sunt toate limbile romanice.

Locul desfășurării Congresului

Hospedería del Colegio Fonseca
Universidad de Salamanca
c/ Fonseca 2. 37002 Salamanca (Spania)