Publicaciones

  • Aguete Cajiao, Alba, Brissos, F., Gómez Bautista, A. y V. João. 2022. Sistemas vocálicos tónicos do noroeste de Portugal e de Galicia. En Álvarez, Xosé A., J. J. García e I. Sánchez Izquierdo (eds.) Frontera España-Portugal: personas, pueblos y palabras. Tirant Lo Blanch.
  • Aguete Cajiao, A.  2o22. Principales cambios sociofonéticos en el vocalismo gallego actual. En E. Torre (ed.), El Mapa Lingüístico del Noroeste Ibérico: Contacto, Variación y Cambio. Múnich: Lincom, 59-78. Enlace a la publicación.
  • Fernández Rei, E. (coord.); Aguete Cajiao, A.; Osorio Peláez, C. ; Cutrín Garabal, J. A. 2021. FOLERPA: Ferramenta On-Line para ExpeRimentación PerceptivA. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <https://ilg.usc.gal/folerpa/>
  • Aguete Cajiao, A. 2020. Contacto de linguas e variedades na emerxencia de novos modelos de vocalismo galego. En: F. Dubert García; V. Míguez; X. Sousa (eds.), Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 155-193. ISBN: 978-84-17802-23-3. DOI: https://doi.org/10.17075/vlcpi.2020.006.
  • Aguete Cajiao, A. 2017. Factores externos na variación do vocalismo galego. Estudo perceptivo. En: X.L. Regueira; E. Fernández Rei (eds.) Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 63-97. ISBN: 978-84-92923-282-3. Link: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4301.
  • Aguete Cajiao, A; Fernández Rei, E.; Osorio Peláez, C. 2016. FOLERPA: A tool for building and conducting perceptual experiments. Dialectologia VI: 245-275. Enlace a la publicación.
  • Aguete Cajiao, A. 2015. The role of gesture duration in the initial unstressed vowel shift in Galician. A first approximation. Loquens 2 (2): 1-13. DOI: https://doi.org/10.3989/loquens.2015.022.
Política de privacidad